The Big Hotel review

René van Helsdingen, pianist